نگهداری از محصولات

 لکه های ساده با استفاده از اسفنج یا یک تکه پارچه نمدار به راحتی از بین میروند. برای از بین بردن لکه هایی چون چای، قهوه و  یا آثار بجا مانده از خودکار، ماژیک و ...میتوان از مواد شوینده استاندارد مانند وایتکس و جوهر نمک و برای از بین بردن لکه های چربی در اطراف گاز، از محلول تمیز کننده گاز استفاده نمود. از آنجائیکه پاک کردن کلیه لکه ها براحتی و با کمک مواد شوینده امکان پذیر است لذا جهت از بین بردن لکه ها از اشیاء لبه تیز مانند چاقو و یا زبر مانند سیم ظرفشویی خودداری گردد.