رویه های آزمایشگاهی

برخلاف محصولات مشابه که در برابر مواد اسیدی و علی الخصوص مواد قلیایی مقاومت چندانی از خود نشان نمیدهند، مقاومت بالای این محصول در برابر اینگونه مواد، آن را در جایگاهی ایده آل برای مصارف آزمایشگاهی قرار داده است.