روشویی عمومی

قابلیت یکپارچگی قرنیز، رویه، ابزار لبه و لگن به همراه جذب یک صدم درصدی آب، آنتی باکتریال بودن و مقاومت در برابر مواد شوینده استاندارد، زیبایی دلپذیر و نظافتی آسان را در سرویس های بهداشتی فراهم می نماید.